_

 

Online erişime açık, hakemli, uluslararası akademik bir dergi olan POLITIKOS: Toplum ve Siyaset Felsefesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 sayı ve online (e-dergi) olarak yayımlanmaktadır.

Amaç:

Dergi, Analitik ve Kıta Toplum ve Siyaset Felsefesi geleneklerine ilişkin yüksek kalitedeki makaleleri yayımlama amacı gütmektedir.

Kapsam:

Dergi, toplumsal yaşamı ilgilendiren politik, toplumsal, etik ve hukuki sorunları hem teorik hem de pratik bakımlardan ele alarak bir tartışma ortamı yaratmayı amaç edinmektedir. Derginin Akademik Danışma Kurulu Toplum ve Siyaset Felsefesi disiplini içerisinde farklı felsefi ilgilere sahip akademisyenlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda, yazarlardan Toplum ve Siyaset Felsefesi disiplini kapsamına giren özgün ve daha önce yayımlanmamış makaleler beklenmektedir. Dergi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında çalışmalar yürüten akademisyenlerin çalışmalarını da, çalışılan konunun felsefi bağlarının kurulmuş olması koşuluyla, yayımlamayı hedeflemektedir.